راهنمای کامل خرید و استفاده از انواع سایه چشم

براش کانتورینگ نرم و زاویهدار بوده که از آن برای برجستهسازی اعضای صورت مثل گونهها، استخوان فک یا پیشانی استفاده میشود. به علت سریع خشک شدن این نوع سایه ها، …

راهنمای کامل خرید و استفاده از انواع سایه چشم Читать полностью »